Telefonkonsultation mhp. akut tid samme dag

Der er telefonkonsultation på hverdage imellem kl. 8.00 – 9.00, primært beregnet til bestilling af akut tid samme dag, korte samtaler vedr. lægelig rådgivning, svar på undersøgelser efter aftale og akutte tilstande. Jeg tager ikke selv telefonen, men der konfereres og jeg involveres selvfølgelig hvor dette måtte være nødvendigt.

Almindelig tidsbestilling og receptfornyelse m.m.

Der er tidsbestilling og receptfornyelse på hverdage kl 9.30 -12.00. Foretag tidsbestilling i god tid. Det giver dig en større mulighed for, at konsultation kan finde sted på det ønskede tidspunkt. Man har sædvanligvis ret til konsultation inden for 5 hverdage, når det drejer sig om ikke-akut sygdom.

Hvis du på forhånd oplyser mig om, hvad konsultationen skal handle om, får jeg mulighed for planlægning, hvilket bidrager til et godt forløb. Der er afsat 15 min. til en normal konsultation, men længere tid kan aftales i specielle tilfælde f.eks. børneundersøgelser, 1. graviditetsundersøgelse og større attester. Evt. afbud modtages meget gerne så tidligt som muligt.

Konsultation

Er den vigtigste kontaktform og foregår kun efter aftale. Den giver det bedste grundlag for diagnostik og korrekt behandling.

Konsultation uden for normal arbejdstid

Som forsøg vil vi fra 1. december holde åbent fra kl 07 om tordagen, dette er kun efter aftale. Disse tider er hovedsagelig forbeholdt patienter som på grund af deres arbejde ikke kan komme i den almindelige konsultationstid. Disse tider er uhensigtsmæssig til længere konsultationer som f.eks. børneundersøgelser, 1. graviditetsundersøgelser og større attester.

Henvisninger

Forud for enhver henvisning, skal altid foretages konsultation i klinikken, efter regler fra Sundhedsstyrelsen – uanset hvilken henvisning det drejer sig om.

Ved ønske om henvisning til privat regi, f.eks. via privat/egen forsikring, og som derfor ikke involverer Sygesikringen, betegnes dette som et privat anliggende, og er dermed selvbetaling. En henvisning til privat regi koster 450,- kr. Dette beløb kan patienten selv betaler kontant i klinikken eller ved at det private forsikringsselvskab sender en FP 710 attest anmodning til klinikken.

Sygebesøg

I telefontiden kan der træffes aftale om sygebesøg. Jeg vurderer på baggrund af dine oplysninger, om sygebesøg er nødvendigt. Normalt vil undersøgelse i konsultationen være at foretrække, da der er bedre adgang til nødvendigt apparatur m.v.

Akut sygdom

Akut konsultation efter telefonisk henvendelse.
Fra kl. 8.00 til kl 12.00 på tlf 56 27 56 41.
Fra kl 12.00 til kl. 16 på tlf. 92 44 15 29.
Efter kl. 16 henvises til lægevagten.

Lægevagten

Fungerer alle dage året rundt – undtagen hverdage kl 8-16. Bruges i tilfæde af akut opstået sygdom eller forværring af sygdom som ikke kan vente til praksis igen er åben. Lægevagten kan kun kontaktes ved telefonisk henvendelse:

Tlf 70 15 07 00

Læs mere omlægevagten

Hvis du er kommet til skade:
Ring til Akuttelefonen 70 15 07 08 for den rigtige og hurtigste hjælp.

Tandpine:
Ring til Tandpinevagten 29 60 01 11​ ved akut behov for tandlægehjælp​.

Akut psykisk sygdom:
Henvend dig til til en af regionens tre psykiatriske akutmodtagelser ved akut psykisk sygdom.

Kopi materialer fra klinikken

Hvis du ønsker kopi af en eller flere ting i din journal, er dette til selvbetaling. Husk meget kan ses på www.Sundhed.dk.

Prisen for kopimaterialer er:

Første side: 50,- kr, efterfølgende sider: 10,- kr pr. stk., dog maks 200,- kr.

(ved større kopiopgaver tales på forhånd om pris og muligheder).