En del af de attester, der udføres hos din læge, er ikke dækket af den offentlige sygesikring, men er et privat forehavende.

Attester betales ved levering/udførsel, og der kan kun benyttes kontant betaling for nuværende.

En del attester har et gebyr der på forhånd er aftalt med samarbejdspartnere i de tilfælde benytter vi disse takster.

Priser er vejledende og med forbehold for fejl/ændringer – vi opdaterer priser så hurtigt som muligt.

Attester
Diverse kørekort
Kørekort: kr. 700,-
Trailerkort: kr. 700,-
Erhvervskørekort: kr. 700,-
Fornyelse af kørekort ved kroniske sygdomme: kr. 700,-
Diabetes attest tillæg til kørekort: kr. 200,-
Sygefravær
Mulighedserklæring: kr. 800,-
Sygemelding, der ikke er en mulighedserklæring eller skriftlig anmodning af arbejdsgiver –Frihåndsattest: kr. 800,-
Erklæring om sygdom til diverse skoler: kr. 300,-
Erklæring om helbred i forbindelse med deltagelse i løb/konkurrencer: Pr. 15 minutter 240,- + moms
Diverse erklæringer/attester/friattester
High school / skoleophold i udland: Pr. 15 minutter 240,- + moms
Adoptionsattest: Pr. 15 minutter 240,- + moms
Sikkerhedssele fritagelse vurdering og evt. attest: kr. 500,-
Styrthjelmfritagelse og evt. attest: kr. 500,-
Handicap / parkeringskortattest: kr. 300,-
Afbestillingsforsikringsattest: kr. 500,-
Kapitalpensionsattest livstruende sygdom: kr. 300,-
Kritisk sygdoms attest: kr. 300,-
Politiattest til retslig brug: Pr. 15 minutter 240,- + moms
Diverse friattester: Pr. 15 minutter 240,- + moms

Laboratorie prøver påkrævet ved attest er på regning